Zkušenost z Etiopie

Jedna naše sestra šla vydávat svědectví na silnici jiným lidem. Netušila však, že jí celou dobu někdo vzadu poslouchá. Ostatní lidé se jí posmívali, ale ten muž, co byl za ní ji pokorně přijal a poprosil ji o biblické studium.

Na každé studium ale muž musel chodit 9 hodin a po studiu musel jít dalších 9 hodin zpátky. Když se chtěl stát nepokřtěným zvěstovatelem, pozval k sobě krajského dozorce. Byl ale překvapen, když se setkal s 30 lidmi, kteří na něho čekali. Zájemce totiž vypravoval svým příbuzným a přátelům všechno, co se dozvěděl ze studia Bible. Měl mnoho rozhovorů a zůstal tam s rozhovory do tří hodin ráno.

Krajský dozorce ale s mužem neprobral požadavky a otázky pro nepokřtěného zvěstovatele. Musel ráno odejít, aby dorazil na domluvenou schůzku včas. Zájemce s krajským dozorcem šel a cestou se krajský dozorce zájemce ptal na otázky a požadavky. Nakonec prohlásil, že splňuje požadavky pro nepokřtěného zvěstovatele. Pomodlili se spolu, a pak se rozešli.

Tento pokorný muž byl nakonec pokřtěn v lednu roku 1997. Stále chodí hodně daleko pěšky, aby se mohl účastnit shromáždění. Cesta tam a zpátky trvá 12 hodin.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář