Vznik USA

Vznik USA

Poddané, Iry a Skoty nebavilo poslouchat anglický parlament. Skotský a anglický parlament se spojil, ale zdá se, že se respektuje anglický parlament víc. A tak poddaní, Irové a Skoti hledají svoji naději v Americe. Stěhuje se proto mnoho lidí z Anglie a v Americe jim začíná nový život. Je tu ale problém – americké území považují Angličané za svoji kolonii. A tak se ustanoví tzv. guvernér, který je zástupcem anglického krále v kolonii.

Anglický parlament ale svá rozhodnutí uplatňují po celém svém území – včetně kolonií. To ale vyvolává nespokojenost lidí žijících v anglické kolonii v Americe. Anglický parlament totiž uplatňuje pouze zákony přispívající k prospěchu Anglie, nikoliv kolonií. Také vyšly zákony platící jen pro kolonie – např. zákon o kolkovném – na všech novinách, časopisech, diplomech i úředních dokumentech musela být tzv. kolka, aby se daný dokument potvrdil. Tímto způsobem Anglie získávala peníze pro svoji armádu, kterou měl král v kolonii. Také byl zákon o Appalačském pohoří, což znamenalo, že se nikdo nesměl usazovat za Appalačské pohoří. To vzbuzovalo nespokojenost u kolonistů, protože byl nedostatek půdy. Proto se rozhodli, že budou bojovat proti Anglii za nezávislost.

Válka začala tzv. ,,Bostonským pití čaje”. ,,Bostonské pití čaje” bylo, když se kolonisté v Bostonu převlíkli za indiány a vyházeli všechen čaj, kterou vezla Anglická loď jako zboží. Král zavřel Bostonský přístav a požadoval jména pachatelů a zaplacení škody, kterou udělali. Kolonisté toho měli dost a začala válka.

Ze začátku král vyhrával. Ale kolonisté začali mít i velitelskou podporu – George Washington, velitel kolonistické armády. K nim se navíc připojila Francie a Nizozemsko – chtěli se totiž také zbavit Anglie. 4. 7. 1776 je pro Američany významným rokem – byla totiž podepsána listina o nezávislosti kolonistů neboli tzv. založení USA. Angličané ji podepsali, ale nadále bojovali proti kolonistům. Kolonisté ale s pomocí od Francie a Nizozemska vyhráli rozhodující bitvu u Yorktownu a v roce 1783 Anglie uznala nezávislost kolonistů. Takto vznikla USASpojené státy Americké (United States of America).

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář