Marta

Marta Marta byla Židovka, která byla sestrou Lazara a Marie z Betanie. Ježíš byl jejich rodinný přítel, protože je často navštěvoval. V Bibli je napsáno, že měli pouto náklonnosti, protože v Janu 11:5 je napsáno: ,,Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara.” Jednou k nim přišel Ježíš na návštěvu. Marie Ježíše poslouchala, zatímco Marta připravovala těžce […]