Vznik USA

Vznik USA Poddané, Iry a Skoty nebavilo poslouchat anglický parlament. Skotský a anglický parlament se spojil, ale zdá se, že se respektuje anglický parlament víc. A tak poddaní, Irové a Skoti hledají svoji naději v Americe. Stěhuje se proto mnoho lidí z Anglie a v Americe jim začíná nový život. Je tu ale problém – […]

Hadrianus dal v západní Evropě a v Británii vybudovat pohraniční opevnění

STAROVĚKÝ ŘÍM Hadrianus se snažil udržet si ve státě mír. Do římských legií byli přijímáni i obyvatelé provincií, takže i jiní lidé než Římané mohli jít do legie. Hadrianus vyznával také řecké ideály. V Římě se lidé ve škole učili řečtinu, aby pak mohli výtvory Řeků okopírovat. Hadrianus později založil školu Athenaeum, tzv. předchůdkyni budoucích […]