Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

Kýros dobývá Babylón

Kýros Kýros se narodil v oblasti persku. Vlastně později založil perskou říši.  Ještě předtím, než přišel na svět, prorok Izajáš, který žil 200 let předtím, napsal o Kýrosovi. Měl dobýt velkou říši. A to se opravdu stalo. Když Kýros přišel na trůn, začalo se mu říkat Kýros Veliký. Po čase se střetl s Babylónem. Babylón […]