Zkušenost z Mongolska

Dvě sestry se jednou setkaly s asi 30-tiletým mužem. Tento muž je poprosil, aby chvilku počkaly, a poté jim přinesl ukázat dvě knihy – Lidstvo hledá Boha a Největší člověk, který kdy žil. Sestrám vyprávěl, že před 12-ti lety studoval Bibli se svědky Jehovovými v Polsku. Když se poté v roce 1993 vrátil do Mongolska, […]

Zkušenost z Marshallových ostrovů

Jedna naše sestra na Marshallových ostrovech se se svým manželem přestěhovala na ostrov, kde není jiný žádný svědek Jehovův. Její muž získal zaměstnáni. Sousedé ji zvali, aby se účastnila bohoslužby protestantské církve, ale ona vždycky odmítla. Sestra věnuje velkou pozornost vyučování jejích dětí, s nimiž studuje knihu Moje kniha biblických příběhů. Se svou malou dcerou […]

Zkušenost z Německa

Jedna naše sestra jménem Lina, která žije v jednom městě na jihu Německa, byla ve službě. Najednou k ní přišla žena jménem Tatjana a zeptala se jí: ,,Víš kdo jsem?” A Lina odpověděla: ,,Ne.” Tatjana pak pokračovala: ,,No, vlastně se ti ani nedivím. Viděly jsme se jenom jednou, a to už před lety. Na jaře […]

Kaifáš

Kaifáš Kaifíš byl veleknězem v letech 18 – 36 n. l., tedy během Ježíšovy pozemské služby. Do této služby ho dal Valerius Gratus, předchůdce Pontského Piláta. Kaifáš byl saduceus. Kaifáš byl vůdcem spiknutí proti Ježíšovi a prorokoval, že brzo zemře. tomuto cíli se také nejvíce poté věnoval. Když byl Ježíš před Sanhedrinem, Kaifáš roztrhl své […]

Zkušenost z Japonska

Jedna 83-letá sestra měla v úmyslu cestovat rychlovlakem, protože chtěla navštívit svého syna. Když pro něj shromažďovala naše časopisy, vzpomněla si, že má hodně časopisů, které nerozšířila, a tak si je dala do tašky. Zjistila, že cestující se na dlouhých cestách nudí, a byla zvědavá, zda se jí podaří nějaké časopisy rozšířit ve vlaku. Muž, který seděl vedle ní, se […]

Zkušenost ze Zambie

Jeden chlapec se jmenuje Grant. Je mu 8 let. Když byl batole, dokázal podle obrázků v knize Největší člověk, který kdy žil vyprávět jednoduché příběhy. Předtím, než uměl číst, ho rodiče povzbuzovali, aby se naučil nazpaměť některé úseky v Bibli. Nyní je Grant nepokřtěným zvěstovatelem. Grant vede mnoho biblických studií; několik studií vede pomocí Mojí knihy […]

Zkušenost z Tchaj-wanu

Jedna sestra pracuje ve svém zaměstnání s dvaceti dalšími ženami. Pracuje v jedné bance, a tak se rozhodla, že se pokusí své kolegyně nějakým způsobem podnítit, aby se zajímaly o Bibli, a že při tom použije novou strategii. Během jedné polední přestávky napsala pozvánku ,,k návštěvě bezplatné biblické rozhovorů, která se bude jednou týdně konat během polední přestávky […]

Zkušenost ze Srí Lanky

Jedny dvě naše sestry, které byly ve službě, byly velmi překvapené, když je jedna buddhistka hezky přivítala, pozvala je dál a řekla jim, že jejich příchod je odpovědí na její modlitbu. Žena sestrám vyprávěla, že její dcera spáchala sebevraždu kvůli tomu, že jí něco vyčetla. Potřebovala od někoho útěchu, a tak navštívila buddhistického kněze. Kněz jí řekl, že […]