Potifar

Potifar, velitel tělesné stráže faraóna Potifar byl dvorní úředník a velitel tělesné stráže. Byl to velmi bohatý člověk a byl na čas pánem Josefa. Josefa Potifar koupil od midianských obchodníků. Jehova byl s Josefem a když Potifar viděl, jak je Josef dobrý, svěřil mu nakonec celý svůj dům a svá pole. Potifarova manželka nebyla tak […]

Benjamín

Benjamín byl nejmladší syn Jákoba. Benjamín byl jediný ze všech jiných jeho bratrů, který se Jákobovi narodil v zemi Kanaán. Porodila ho Jákobova milovaná žena Ráchel a porod byl tak těžký, že sama přišla o život. Zmínka o Benjamínovi je pak poté, co Josef nařídil jeho bratrům, aby přivedli jeho mladšího bratra Benjamína už jako […]

Efrajim, druhý syn Josefa

Efrajim za doby Josefa Efrajim byl 2. syn Josefa a Josefovy manželky Asenat, která byla dcerou Potifera. Když Josef byl ustanoven 2. nejmocnějším mužem v Egyptě, Faraon mu dal za manželku Asenatu, dceru Potifera. Asenata mu pak porodila 2 syny – Manasse a Efrajim. Když před svou smrtí Jákob požehnával Efrajima a Manasseho, dal svou […]

Manasse, prvorozený syn Josefa

Manasse za doby Josefa Manasse byl prvorozený syn Josefa a byl vnukem Jákoba. Poté, co Faraon udělal Josefa druhým nejmocnějším mužem v Egyptě, dal Faraon Josefovi za manželku dceru Potifera. Porodila Josefovi 2 syny – Manasse a Efrajim. Když Jákob žehnal před svou smrtí, dal svou pravou ruku na Efrajima a levou ruku na Manasseho. […]

Anděl Gabriel

Anděl Gabriel Tento anděl je druhým andělem, o kterém je v Bibli napsáno jeho jméno. Gabriel se ukázal ve 3 momentech. 2x přišel k Danielovi, aby mu vysvětlil jeho sny. Poté se ukázal knězi Zecharjášovi, a oznámil mu, že bude mít s jeho manželkou Alžbětou dítě, i když Zecharjáš byl neplodný. Poté se objevil panně […]

Faraón dělá z Josefa 2. nejmocnějšího muže v Egyptě

Faraón za doby Josefa Tento Faraón byl ten, který uvrhl čišníka a pekaře do vězení, protože se na ně naštval. Za tři dny pak usekl hlavu pekařovi, a číšníka dal zpět do svého postavení. Jednou se mu zdál divný sen. Zeptal se starších mužů a knězů, co ty sny znamenají. Ani jeden z nich je […]

Číšník naslouchá Josefovým slovům

Číšník Číšník pocházel z Egypta. Tento číšník byl vrchním číšníkem Faraona. Jednou ale Faraona rozzlobil a Faraon ho dal do žaláře. Ten den byl vhozen do žaláře i vrchní pekař Faraona. Oba dva po čase v žaláři měli divný sen. Tehdy s nimi v žaláři byl i věrný Jehovův sluha Josef. Josef si všiml, že […]

Pekař naslouchá Josefovi

Pekař Tento pekař pocházel z Egypta. Byl to vrchní pekař faraona. Faraon se ale na něj rozzlobil a dal ho vsadit do žaláře. Ten den byl i vrchní čišník vsazen do žaláře. Jednoho dne měli oba dva sny. Zdály se jim divné. V té době tam s nimi byl i věrný Jehovův sluha Josef. Josef […]