Zkušenost z Etiopie

Jedna naše sestra šla vydávat svědectví na silnici jiným lidem. Netušila však, že jí celou dobu někdo vzadu poslouchá. Ostatní lidé se jí posmívali, ale ten muž, co byl za ní ji pokorně přijal a poprosil ji o biblické studium. Na každé studium ale muž musel chodit 9 hodin a po studiu musel jít dalších […]

Potifar

Potifar, velitel tělesné stráže faraóna Potifar byl dvorní úředník a velitel tělesné stráže. Byl to velmi bohatý člověk a byl na čas pánem Josefa. Josefa Potifar koupil od midianských obchodníků. Jehova byl s Josefem a když Potifar viděl, jak je Josef dobrý, svěřil mu nakonec celý svůj dům a svá pole. Potifarova manželka nebyla tak […]

Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

Zkušenost z Mongolska

Dvě sestry se jednou setkaly s asi 30-tiletým mužem. Tento muž je poprosil, aby chvilku počkaly, a poté jim přinesl ukázat dvě knihy – Lidstvo hledá Boha a Největší člověk, který kdy žil. Sestrám vyprávěl, že před 12-ti lety studoval Bibli se svědky Jehovovými v Polsku. Když se poté v roce 1993 vrátil do Mongolska, […]

Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Zkušenost z Kambodži

Muž, který se jmenuje Polo, začal studovat Bibli s jedním misionářem a dělal rychlé pokroky. Do té doby, když bydlel v hlavním městě Phnompenhu, účastnil se pravidelně všech pěti shromáždění. Potom mu ale jeho zaměstnavatel přikázal, aby se přestěhoval do města Battambang, které leželo blízko Thajska. V tomto městě není žádný sbor, a kvůli tomu […]

Prorokyně Chulda

Chulda Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády. Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy […]

Izajáš chválí Jehovu melodiemi

Izajáš 12 Zde Izajáš říká: ,,Pohleď, Bůh je má záchrana. Budu důvěřovat a nebudu se děsit; vždyť Jah Jehova je má síla a má moc a stal se mi záchranou.” Z těchto slov je vidět, že se Izajáš nebál ničeho, protože měl u sebe Jehovu, a ten ho ochraňoval ve všem. Věděl, že Jehova je […]