Izajáš prorokuje o pádu babylónského krále

Izajáš 14 Izajáš zde říká: ,,Jak skončil ten, který nutil druhé do práce! Jehova zlomil prut ničemů, zlých a krutých králů, toho, který zuřivě a drsně bil druhé a nutil je k práci! Celá země jásá, protože se konečně dočkala klidu a míru. Králova pýcha a drsnost šla s ním do hrobu. Ostatní se ho […]

V kultuře středověkých muslimských států se prolínala řada vlivů

Islámská země Vklad Arabů byl především islám a arabština, jazyk Koránu, který napsal prorok Muhammad. Arabsky byly také napsány knihy o náboženství, také byly napsány právnické a vědecké spisy. Islámskou kulturu ale také obohatily národy, které se připojili k islámu. Muslimové se také inspirovali u svých sousedů, a to díky obchodním cestám.