Vznik USA

Vznik USA Poddané, Iry a Skoty nebavilo poslouchat anglický parlament. Skotský a anglický parlament se spojil, ale zdá se, že se respektuje anglický parlament víc. A tak poddaní, Irové a Skoti hledají svoji naději v Americe. Stěhuje se proto mnoho lidí z Anglie a v Americe jim začíná nový život. Je tu ale problém – […]

Piráti ve službách Jejich Veličenstev

Zámořské objevy K objevným plavbám se přidávali Anglie, Nizozemsko a Francie. Tyto státy také podporovaly piráty, kteří oloupávali a přepadali španělské a portugalské lodě. Piráti obírali Španěly a Portugaly o jejich drahocenný náklad, jejž vedli z Ameriky nebo z jihovýchodní Asie. Za tyto činy si panovníci brali část kořisti. Anglický král Francis Drake obeplul při […]

Anglososký král Alfréd Veliký sjednotil Anglii v boji proti Vikingům

Anglosasové Anglosasové založili jen několik království. Jejich vládcové často ale mezi sebou bojovali. Nedokázali se proto ubránit Vikingům, kteří zaútočili na Angličany v 8. století. Až králi Alfrédu Velikému se konečně podařilo Anglii sjednotit a nad Vikingy zvítězit. Alfréd pak zvolil jako hlavní město Anglosoského království město Londýn. Nechal postavit nové hrady a vybudovat námořní […]

Dějiny Anglie a Francie byly po staletí úzce provázány

Středověk Od dob Viléma Dobyvatele ovládali angličtí králové rozsáhlá území ve Francii. Byli proto považováni za leníky králů Francie. K oslabení anglického vlivu ve Francii došlo poté, co král Jan Bezzemek prohrál válku s Francií a přišel o normandské vévodství. Nespokojení angličtí šlechtici ho donutili vydat Velkou listinu svobod. Od té doby nebyli angličtí králové […]

Boj o Flandry přerostl ve stoletou válku mezi Anglií a Francií

Středověk Roku 1346 se schylovalo k rozhodující bitvě stoleté války. Francouzské vojsko dostihlo Angličany nedaleko Kresčaku. Spoléhalo se tradičně na útok těžkooděné rytířské jízdy. Angličané využili svých skvěle vycvičených lukostřelců. V bitvě padl i český král Jan Lucemburský. Flandry = dnešní Belgie

Dějiny Anglie a Francie byly po staletí úzce provázány

Středověk Od dob Viléma Dobyvatele ovládali angličtí králové rozsáhlá území ve Francii. Byli proto považováni za leníky králů Francie. K oslabení anglického vlivu ve Francii došlo poté, co král Jan Bezzemek prohrál válku s Francií a přišel o normandské vévodství. Nespokojení angličtí šlechtici ho donutili vydat Velkou listinu svobod. Od té doby nebyli angličtí králové […]

Anglososký král Alfréd Veliký sjednotil Anglii v boji proti Vikingům

Anglosasové Anglosasové založili jen několik království. Jejich vládcové často ale mezi sebou bojovali. Nedokázali se proto ubránit Vikingům, kteří zaútočili na Angličany v 8. století. Až králi Alfrédu Velikému se konečně podařilo Anglii sjednotit a nad Vikingy zvítězit. Alfréd pak zvolil jako hlavní město Anglosoského království město Londýn. Nechal postavit nové hrady a vybudovat námořní […]

Karolínská doba byla obdobím vzestupu umění a vzdělanosti

Raný středověk Karel Veliký podporoval učence a umělce, kteří přicházeli z různých zemí – třeba z Itálie, Anglie a byzanstké říše. U svého dvora Karel založil školu, kterou navštěvoval se svou rodinou a svými rádci. Usiloval také o klašterných knihoven. Vyhledával latinské rukopisy a pro jejich opisování dal zavést nové lepší písmo. Sám četl a […]