Prorokyně Chulda

Chulda

Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády.

Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy a poslal delegaci k prorokyni Chuldě, aby zjistili, jaká je Jehovova odpověď.

Jehova prostřednictvím prorokyně Chuldy řekl, že kvůli tomu, že roztrhl své oděvy a litoval hříchy svých otců, Jehovův hněv přijde až po Josijášově smrti. Jehova Josijáše za jeho věrnost odměnil. Všichni lidé pak žili spokojení až do smrti Josijáše.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář