Izajáš prorokuje zničení Jeruzaléma Babyloňany

Izajáš 13 V této kapitole Izajáš předpovídá útok Babyloňanů na Izrael v roce 607 př. n. l. Říká: ,, Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.” Jehova varoval svůj lid skrze své proroky celý Izrael, pokud nebudou Jehovu uctívat a budou nadále dělat špatné […]

Zkušenost z Kambodži

Muž, který se jmenuje Polo, začal studovat Bibli s jedním misionářem a dělal rychlé pokroky. Do té doby, když bydlel v hlavním městě Phnompenhu, účastnil se pravidelně všech pěti shromáždění. Potom mu ale jeho zaměstnavatel přikázal, aby se přestěhoval do města Battambang, které leželo blízko Thajska. V tomto městě není žádný sbor, a kvůli tomu […]

Prorokyně Chulda

Chulda Chulda byla prorokyně, která žila věrně Jehovovi v Jeruzalémě za Josijášovy vlády. Kněz Chilkijáš při uklizení a rekonstrukci chrámu našel Knihu Zákona. Úředník Šafan poté přečetl Josijášovi slova, která byla napsána v té Knize. Uvědomil si, že jeho otcové tento Zákon nedodržovali a proto má Jehova na ně velký vztek. Josijáš si roztrhl oděvy […]

Izajáš chválí Jehovu melodiemi

Izajáš 12 Zde Izajáš říká: ,,Pohleď, Bůh je má záchrana. Budu důvěřovat a nebudu se děsit; vždyť Jah Jehova je má síla a má moc a stal se mi záchranou.” Z těchto slov je vidět, že se Izajáš nebál ničeho, protože měl u sebe Jehovu, a ten ho ochraňoval ve všem. Věděl, že Jehova je […]

Organizovaně služme Jehovovi – otázky

1. Kdo je pravý Bůh? Naším pravým Bohem je Jehova. V 1. Královské 8:60 čteme: ,,Aby všechny národy poznaly, že Jehova je pravý Bůh. Není žádný jiný.” Mnohokrát se v Bibli píše o Jehovovi jako o ,,pravém Bohu”. Vyskytují se třeba v ve větách: ,,A pravý Bůh přistoupil k tomu,” nebo ,,nyní pravý Bůh řekl“. […]

Vítězný král vzbouřence tvrdě potrestal

Třicetiletá válka Fridrich Falcký, posměšně nazývaný ,,zimní král”, uprchl bez ničeho po porážce na Bíle Hoře za hranice. Ferdinand II. se pevně usadil na českém trůně. Část povstalců utekla ze země. Jiní však zůstali. Ferdinand II. zřídil mimořádný soud, který nejvýznamnější účastníky povstání potrestal. Všem byl zabaven majetek, mnozí byli uvězněni. Mezi těmi, které postihl […]

Amacjáš, judský král

Amacjáš Amacjáš ve svých 25-ti letech začal vládnout. Vládl celkem 29 let. Jeho předchůdce, jeho otec Jehoaš byl zavražděn svými dvěma sluhy. Ihned jak měl Amacjáš pevně v rukách moc, popravil ty, kteří se podíleli na zavraždění jeho otce. Dodržoval ale Mojžíšův zákon, a tak jeho syny nezabil. Ze začátku své vlády Jehovovi naslouchal a […]

Jehova nám říká prostřednictvím Izajáše důležitá proroctví

Izajáš 11 Zde Izajáš píše: ,,A vyjde proutek z pařezu Jišaie, a výhonek z jeho kořenů bude plodný. A usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou a bude mít v ní potěšení.” Tímto proutkem měl být Ježíš Kristus, který tyto proroctví s […]