Kýros dobývá Babylón

Kýros

Kýros se narodil v oblasti persku. Vlastně později založil perskou říši.  Ještě předtím, než přišel na svět, prorok Izajáš, který žil 200 let předtím, napsal o Kýrosovi. Měl dobýt velkou říši. A to se opravdu stalo.

Když Kýros přišel na trůn, začalo se mu říkat Kýros Veliký. Po čase se střetl s Babylónem. Babylón nakonec dobyl. Jakto? Vždyť Babylón měl mohutné opevnění a stráže před branou. Také je chránila řeka Eufrat.

Jehova ale chtěl, aby Kýros dobyl Babylón. Protože Jehova chtěl díky němu propustit Izrael po jejich 70-tiletém vyhnanství v Babylóně.

Proto Jehova nechal snížit hladinu řeky Eufrat, takže Kýros přešel přes řeku lehce. Poté Jehova nechal otevřenou bránu a žádné stráže, takže i lehce vpukli do města.

Mezitím se v páláci konala slavnost. Všichni si ale pak začali všímat nápisu, který se objevil na stěně. Bylo tam: mene, mene, tekel a parsin.

Nikdo nedokázal vysvětlit význam těchto slovů. Pouze Jehovův věrný sluha Daniel to dokázal vysvětlit. Znamenalo to, že Jehova si odšpinil toho babylónského krále. Poté řekl, že jejich vládu dobyjou Médové a Peršané.

Nikdo tomu nevěřil, ale ještě než Daniel domluvil, už se jim tam objevili Médové a Peršané, přesně jak to Daniel řekl. Proto Médové a Peršané Babylón úspěšně dobyli.

Po čase i Kýros dal svolení Židů, aby se vrátili do své země. Dokonce jim nařídil, aby si vzali dary od lidí, aby to pak použili na stavbu chrámu pro Jehovu.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář