Jehova nám říká prostřednictvím Izajáše důležitá proroctví

Izajáš 11

Zde Izajáš píše: ,,A vyjde proutek z pařezu Jišaie, a výhonek z jeho kořenů bude plodný. A usadí se na něm Jehovův duch, duch moudrosti a porozumění, duch rady a moci, duch poznání a bázně před Jehovou a bude mít v ní potěšení.” Tímto proutkem měl být Ježíš Kristus, který tyto proroctví s jeho skutky souhlasí.

Dále je zde: ,,A vlk skutečně bude přebývat s beránkem, a levhart ulehne s kůzletem a tele a mladý lev s hřívou a dobře živené zvíře, všichni spolu, a pouhý malý chlapec je povede.” Toto proroctví má předpovídat pozemský ráj, na kterém si budou lidé a zvířata spolu hrát a lidé ani slabší zvířata se nebudou muset bát nebezpečných zvířat.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář