Izajáš chválí Jehovu melodiemi

Izajáš 12

Zde Izajáš říká: ,,Pohleď, Bůh je má záchrana. Budu důvěřovat a nebudu se děsit; vždyť Jah Jehova je má síla a má moc a stal se mi záchranou.” Z těchto slov je vidět, že se Izajáš nebál ničeho, protože měl u sebe Jehovu, a ten ho ochraňoval ve všem. Věděl, že Jehova je Stvořitel celého vesmíru a oproti němu člověk nic není.

Dále je zde napsáno: ,,Vzdávejte díky Jehovovi! Vzývejte jeho jméno! Dávejte na vědomí jeho jednání mezi národy. Zmiňujte se, že jeho jméno je vysoko umístěno. Hrajte melodie Jehovovi, vždyť jednal vynikajícím způsobem.” Izajáš chválil Jehovu a chválil ho za všechny jeho skutky. I my bychom ho měli chválit za to, že nám dal možnost žít.

Autor příspěvku: Tomáš

Napsat komentář