Vznik USA

Vznik USA Poddané, Iry a Skoty nebavilo poslouchat anglický parlament. Skotský a anglický parlament se spojil, ale zdá se, že se respektuje anglický parlament víc. A tak poddaní, Irové a Skoti hledají svoji naději v Americe. Stěhuje se proto mnoho lidí z Anglie a v Americe jim začíná nový život. Je tu ale problém – […]

Vítězný král vzbouřence tvrdě potrestal

Třicetiletá válka Fridrich Falcký, posměšně nazývaný ,,zimní král”, uprchl bez ničeho po porážce na Bíle Hoře za hranice. Ferdinand II. se pevně usadil na českém trůně. Část povstalců utekla ze země. Jiní však zůstali. Ferdinand II. zřídil mimořádný soud, který nejvýznamnější účastníky povstání potrestal. Všem byl zabaven majetek, mnozí byli uvězněni. Mezi těmi, které postihl […]

Defenestrace zahájila české stavovské povstání, a tím i třicetiletou válku

Třicetiletá válka Evangeličtí stavové si zvolil vládu a shromažďovali vojsko. Ostatní země Koruny české odboj podpořili. Jen Morava zůstala neutrální a k povstání se připojila později. Vzbouření stavové následně sesadili z českého trůnu Ferdinanda II., který byl dříve zvolen českým kráelm. Stavovské vojsko bylo zpočátku v bojích úspěšné, a dokonce obléhalo Vídeň. Povstalci si nakonec […]

Rudolfův mladší bratr se nemohl dočkat trůnu

Počátky novověku Rudolfa jeho bratr Matyáš obviňoval jeho neschopnost vládnout. Získal si podporu od rakouských stavů a po čase i od moravských stavů. Dostal všechna území a Rudolfovi zůstaly jen Čechy. Češi využili situace a chytře hrozili Rudolfovi, že pokud nepodepíše listinu, že každý si může vybrat jakékoli náboženství, že se přidají také k Matyášovi. […]

Císař Rudolf II. řídil svou říši z Prahy

Počátky novověku Když Rudolf II. vládl, setkával se s mnoha problémy. Mnoho peněz a velké úsilí ho stála obrana před Turky. I on zažil spor mezi evangelíky a katolíky. Nejen u nás rostl jejich napětí, ale i v celé Svaté říši římské. Rudolf jako mladý žil u svého strýce španělského krále Filipa II. Hluboká katolická […]

Na lodích ze dřeva se plavili muži ze železa

Zámořské objevy Námořníci museli čelit při dlouhé plavbě mnoha nebezpečím. Lodě mohly ztroskotat v neznámých vodách, nebo mohli uvíznout na utajené mělčině. Strach vyvolávala i mnoha pověr. Lidé věřili, že voda na rovníku vře. Báli se také příšer žijících ve vodách v dalekých zemích. Při dlouhé plavbě dělali muži jednotvárné, těžké a náročné práce. Celou […]

Piráti ve službách Jejich Veličenstev

Zámořské objevy K objevným plavbám se přidávali Anglie, Nizozemsko a Francie. Tyto státy také podporovaly piráty, kteří oloupávali a přepadali španělské a portugalské lodě. Piráti obírali Španěly a Portugaly o jejich drahocenný náklad, jejž vedli z Ameriky nebo z jihovýchodní Asie. Za tyto činy si panovníci brali část kořisti. Anglický král Francis Drake obeplul při […]