Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny Nahosemenné rostliny patří do podříše semenné rostliny. Patří sem hlavně jehličnaté stromy – jehličnany. Životní prostředí: Rostou téměř všude a vytvářejí souvislé porosty. Některé druhy jsou vysazované jako okrasné stromy a dřeviny v parcích a zahradách. Hlavní znaky: jehličnany jsou dřeviny. Jsou to vysoké stromy s mohutnými kmeny a rozsáhlým kořenovým systémem. Jejich […]

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny se vyskytují téměř na celém světě, ve všech prostředích – na souši i na vodě. Hlavní znaky: Můžou to být byliny i dřeviny. Jejich těla jsou rozdělena na 3 části: kořen, stonek a list. Pro rozmnožování vytvářejí květy. Tyto květy mohou mít jakýkoli tvar, barvu či velikost. Některé květy se po […]

Ptáci – největší druhový řád

Ptáci Ptáci jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci. Dnes je známo 9978 druhů ptáků a z toho jsou 4083 druhů nepěvci, 5895 druhů pěvci a přes 2000 jsou fosilní. Ptáci mají dva hlavní nadřády: Běžci a Letci. Nejčastěji jsou ptáci Letci. Příkladem Běžců jsou např. Emu hnědý, Pštros dvouprstý nebo Nandu pampový. Ostatní ptáci […]

Mšice

Napadení rostlin mšicemi můžeme poznat tak, že mají rostliny zkrabacené nebo stočené listy. Poté na spodní straně toho listí pak mšice najdeme. Při sání štáv rostlin jim můžou mšice přenášet různé choroby. Největším nepřítelem mšice je např. slunéčko sedmitečné(viz referát ,,Slunéčko sedmitečné”), nebo zlatoočky. Mšice ale jsou i prospěšné. Jeden hmyz, mravenci, je očišťují a […]

Mandelinka bramborová

Mandelinka bramborová žere listy brambor. Z jejícho názvu by se na to mohlo přijít. Její larvy jsou velmi žravé. Nejvíce jedí listy brambor. Když lidé zašlapují mandelinky z důvodu trávení vypěstovaných brambor, křupe to. Je to důkaz toho, že jsou jejich krovky velmi tvrdé. Třída: Hmyz Řád : Brouci Kmen: Členovci  

Slunéčko sedmitečné

Slunéčko sedmitečné se živí mšicemi, a tím pomáhají rostlinám před sežráním rostlin. Mšicemi se živí jak larvy, tak i dospělci. Slunéčku sedmitečnému říkáme také beruška. Slunéčko sedmitečné se nejvíce vyskytuje na rostlinách. Třída: Hmyz Řád: Brouci Kmen: Členovci                     Slunéčko sedmitečné se živí mšicí  

Ruměnice pospolná

Ruměnice patří do řádu ploštice. Ruměnice se nejvíce vyskytuje v parcích. Je ale také v hodně různých ekosystémech. Zde jsou podrobnější informace o ruměnici: Kmen: Členovci Třída: Hmyz Řád: Ploštice Ruměnice má dva páry křídel, které jsou jinak nazvány polokrovky. Mohou mít také pachové žlázy. Když ruměnice žere svoji potravu, nabodnou svým ústním ústrojí a […]

Parky

Parky slouží k rekreaci lidí. Je to umělý ekosystém, a proto do něho člověk musí zasahovat. V parku se také objevují malí hmyzi jako v lidských obydlí. Např. to jsou: roháči, zlatohlávci, ruměnice, klíněnka, kobylka, apod. Parku se taky může říkat městská zeleň. Od slova městská je poznatelné, že jsou parky ve městech. V parcích […]